ارزش – مقدار عینک آفتابی استاندارد خورشید

ارزش – مقدار: عینک آفتابی استاندارد خورشید زندگی آفتاب سبک زندگی مد و لباس راهنمای خرید و نگهداری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت احمدی نژاد در 8سال عمر خود 70هزار نفر را سرکار گذاشت

حسین رجب پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس به روزنامه شرق در باره میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد توضیحاتی داده است.

دولت احمدی نژاد در 8سال عمر خود 70هزار نفر را سرکار گذاشت

دولت احمدی نژاد در 8سال عمر خود 70هزار نفر را سرکار گذاشت

عبارات مهم : سياست

حسین رجب پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس به روزنامه شرق در باره میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد توضیحاتی داده است.

دولت احمدی نژاد در 8سال عمر خود 70هزار نفر را سرکار گذاشت

وی در پاسخ به این پرسش که:مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش لايحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، مسئله بي كاري در كشور به مرز بحران رسيده هست؛ چه عواملي اين وضعيت را تشديد کرده ؟” گفت:

آمارها نشان مي دهد هم وقت با اينکه دولت سياست هايي براي اشتغال ايجاد کرده و مشاغل جديدي ايجاد شده است هست، يک سري از کسب وکارها تعطيل شده است اند؛ ولی آمار دلواپس کننده در فاصله سال هاي ٨٥ تا ٩٠، اين بوده که به دليل سياست هاي اعمال شده است در اين سال ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است است و اين مسئله فضاي اقتصادي را بي ثبات کرده است و موجب تعطيلي کسب وکارها شده است هست. دليل دوم اين است که مهم ترين ابزار اشتغال زايي دولت از طريق سياست هايي مثل بنگاه هاي زودبازده بوده است که در واقعي بودن آمارهاي اشتغال زايي اين بنگاه ها، از همان روز اول ترديد وجود داشت و سرشماري نشان داد آمارهايي که به عنوان اشتغال بنگاه هاي زودبازده عنوان مي شد، آمار چندان درستي نبوده و اشتغال ايجادشده پايدار نبوده است.

حسین رجب پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش های مجلس به روزنامه شرق در باره میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد توضیحاتی داده است.

اين نشان مي دهد سياست هاي اشتغال زايي دولت مؤثر نبوده هست. در واقع، دو بال اصلي سياست هاي دولت که در اين دوره بر اشتغال تأثير گذاشته هست، يکي سياست هاي بي ثبات کننده و ديگري سياست هاي اشتغال زايي بوده که باعث شده است است يک سري از کسب وکارها تعطيل شوند. البته عامل سومي را هم مي توان اضافه کرد و آن هم سياست هاي بوده که بيماري هلندي را در ايران تشديد کرده هست؛ به اين معنا که در اوج دوران رونق نفتي، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطيلي کسب وکارهاي توليد داخل و جابه جايي منابع به سمت منابع وارداتي شد.

واژه های کلیدی: سياست | اشتغال | احمدی نژاد | اشتغال زایی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz